Enkele reacties

De bijkans twee decennia dat ik Arlette Bossema nu meemaak, raak ik telkens weer getroffen door haar opmerkelijke vermogen om allerlei soorten beleidsproblemen of welk probleem dan ook, met authentieke frisheid en opgewektheid te lijf te gaan. Het gevolg van deze attitude is veelal dat het te bespreken probleem ineens de neiging vertoont in omvang en diepgang te krimpen. Daar komt bij dat zij haar persoonlijke benadering als het ook maar enigszins mogelijk is, meteen lardeert met inhoudelijke opvattingen die zij echter ook weer - maar dan nu vooral in bespiegelingen – met een licht toets van sprankeling brengt. Zij bereidt haar sessies dermate grondig voor dat zij bij presentaties of het aanhoren daarvan, er als het ware ´boven gaat hangen´ waarbij zij haar toehoorders meeneemt. Dit schept verhelderende inzichten en perspectieven op het inslaan van nieuwe wegen die dikwijls korter blijken dan de aanvankelijk geplande. Het is de essentie – de crux - van de wijze waarop ze tot advisering komt.

Edward L. Figee, oud-journalist, laatstelijk adviseur Public Affairs Oost-Nederland in Den Haag, nu PhD-stud. Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente.
---
In een aantal verschillende functies heb ik op politiek bestuurlijke projecten met Arlette Bossema samengewerkt. Ik heb haar leren kennen als een betrokken en energiek adviseur en een fijne collega. Arlette is analytisch en kan zich heel snel inwerken in een nieuw vraagstuk en in wijzigende rollen.

Ze is creatief in het verzinnen van oplossingsrichtingen en is concreet in haar aanbevelingen. Ze houdt daarbij het oorspronkelijke probleem en doel scherp in het oog.

Aart Karssen
Directeur Eigenaar Karssen proces & advies
Voorzitter D66 Statenfractie in Overijssel