Wanneer je als farmaceutisch bedrijf voor je milieu-beleid complimenten krijgt van toenmalig SP kamerlid Jan Marijnissen is dat een teken dat je goed bezig bent.
Krijg je dan ook nog de eerste nationale milieuprijs, dan is duidelijk dat je een uitzonderlijke prestatie hebt neergezet.
Dat gebeurde Akzo dochter Diosynth (zuster van Organon) in Oss.
Seniorconsultant Arlette Bossema speelde een cruciale rol in dit milieuproject, dat van tegenstanders mee-denkers maakte en het imago van Diosynth sterk verbeterde.
  1994 millieuprijs

Consultancy track record.
Een selectie uit de met succes uitgevoerde opdrachten van senior beleidsadviseur Arlette Bossema.

  Beleidsadvisering ministeries
Advisering van Minister VROM over de rol van projectontwikkelaars bij gebiedsontwikkeling.
Advisering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Luchtvaart, over de grondposities en locatieontwikkeling rond luchthavens.
Advisering van Ministerie van Economische Zaken over de geschiktheid van locaties voor energieopwekking (Structuurschema Energievoorziening/SEVIII)


Beleidsadvisering gemeentes en provincies
• Regie over complexe en politiek gevoelige projecten, leidend tot het stoppen van chloortransporten per trein door Nederland. Samenwerkingsproject: Provincies Overijssel en Groningen, ministeries van VROM en EZ.
• Advisering van Gelderse gemeente op het gebied van duurzame energie /bio-based economy.
• Ontwikkeling van een visie op archeologisch erfgoed (hunebedden) voor o.a. Provincie Drenthe.
klik hier voor bestand.pdf
 1994 millieuprijs   Beleidsadvisering bedrijven
• Advisering van marktleider op het gebied van bouwmaterialen over implementatie wet- en regelgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.
• Ontwikkeling van milieuzorgsystemen en implementatie projecten op het gebied van milieuzorg en milieucommunicatie bij Diosynth (winnaar eerste nationale milieuprijs)
• Ontwikkelen van projecten en concepten op het gebied van duurzame energie.

Gewerkt voor o.a:

- Ministerie
Verkeer en Waterstaat

- Ministerie
Economische zaken

- Kadaster

- Provincie Overijssel

- Provincie Drenthe

- ProRail

- Akzo Nobel

- Royal Haskoning