CruX Consultancy Dienstenaanbod
CruX Consultancy adviseert en ondersteunt overheid en bedrijfsleven met de volgende diensten. Senior Consultant Arlette Bossema plaatst daarbij de mens centraal, maar verliest de doelstellingen van het project en de organisatie niet uit het oog.

Organisatieadvies.
CruX Consultancy adviseert bedrijven en overheden bij het maken van de vertaalslag van visie en ambities naar een organisatie-inrichting die werkt. Kernwoorden hierbij zijn samenwerken en verbinden. Beleidsadviseur Arlette Bossema heeft een fijne neus voor oplossingen die door alle partijen gedragen worden.

Milieu en duurzaamheid
CruX Consultancy vertaalt milieu en duurzaamheid naar de praktijk. Voor bedrijven, gemeentes, provincies, ministeries en nutsbedrijven. Senior Consultant Arlette Bossema kent de complexe problematiek en de talrijke procedures. Samen met alle belanghebbenden slaagt zij erin om creatieve oplossingen te vinden en die te implementeren.

Procesverbetering
CruX Consultancy definieert en analyseert de processen binnen organisaties en de mensen die daarbij betrokken zijn. Ook als procesmanager is Arlette Bossema pas tevreden wanneer ze is doorgedrongen tot de kern, de crux van het proces. Pas daarna komt ze met voorstellen om de processen waar nodig te verbeteren. Voorstellen die leiden tot oplossingen die breed gedragen worden.

Haalbaarheidsonderzoek en advies
CruX Consultancy adviseert organisaties wanneer het gaat om besluitvorming op strategisch niveau. Senior adviseur Arlette Bossema doet haalbaarheids-onderzoeken en adviseert het management bij het maken van strategische keuzes.

Uitrolstrategie
Is de optimale koers bepaald? Dan ondersteunt CruX Consultancy profit en non-profit organisaties bij het succesvol implementeren van de geaccordeerde oplossingen. Senior Consultant Arlette Bossema voert de regie in samenspraak met alle betrokkenen. Daarbij houdt ze de projectdoelstellingen steeds in het oog.

Coaching en transformatieve mediation
Crux Consultancy begeleidt organisaties ook voor, tijdens en na transities.

Arlette Bossema is naast beleidsadviseur en procesmanager ook gecertificeerd transformatieve mediator. Bij deze vorm van mediation wordt niet alleen de (probleem)situatie getransformeerd, maar ook het denken en handelen van betrokkenen. Deze aanpak is zeer effectief bij reorganisaties, loopbaantrajecten en ziekteverzuim.

Een voorbeeld daarvan is dat bij reorganisaties mensen niet moeten blijven hangen in de angst voor veranderingen, maar zich ook kunnen afvragen welke rol ze zelf of als team kunnen spelen.